Gündem

Yazar: Çağla Nur Çavdar

Öykü

Yuva 

Bedeni sıtmaya tutulmuş gibi titriyordu. Göğüs kafesi biraz daha sarsılırsa ciğerlerinin yerinden çıkacağından korktu. Elleri, kolları, dizleri ve başı önce…

Öykü

Kuyu 

Gözleri kararsızlıkla bekleme salonunda gezindi. Otobüsü dokuzuncu perondan kalkacaktı, perona yakın bir yerde oturursa daha iyi olacağını düşündü. Sigara dumanı…

Öykü

Zor Yıllar 

*Okuyacağınız hikâye, “kendine zarar verme” gibi tetikleyici unsurlar içermektedir. “Eğer bunu okuyorsanız, hayatta kalmayı başarmak konusunda işler istediğim gibi gitmemiş…