Gümüş rengi
Parıltısız
Bıcı bıcı yapma yerine
Girip çıkınca
Güneş ışınları
Teninle etkileşince
Gümüş gümüş parlarsın
Güneş çıkmaz ki
Sürekli bulutlar ve Ay
Matlık orada
Bak matlık burada da
Gümüş olur hep gri
Öyle piç renk
Bu piç renk
Vak vak taksisine binip
Gitmez
Tenimden kazınmaz
Gökkuşağı ve Güneş
Üflenmiş birer dağılmış gazdır
Piç renklerin egemenliğinde