Gündem

Yazar: Suhan Lalettayin

Deneme

tedx headshot 

etraf metaforlar ve aforizmalarla kuşatılmışken içine doğulan dilde öğrenilegelinen kelimelerin anlamlarının tekabül ettiği imgeleri karşılayamadığının acı keşfi ile başlayan yetersizlik,…