Vasiyet değil intihar notu

I.

Düş artık düşerek uyanılan