Gökyüzü ile yeryüzünün arasındaki mesafeye,

Kaç mum dikilebilir?

Kaç alevin harlanabileceği kadar,

Boşluk vardır bu aralıkta?

Kaç kilo çeker yağmuru,

Bu uzaklığın?

Ya kaç kuşun kanat çırpışını ağırlayabilir,

Görünürdeki bu koca hiçlik?

Gökyüzünün bulutlarının dudakları

Uzanıp da yeryüzünün dağlarına,

Öpebilirler mi?

Dev bir suskunluk gibi görünür

Bu iki yerin birbirine uzak kalışı lakin,

İçinde ne de çok seslenişi ağırlar..