İblisler yaraşamaz

Bâb-ı âli’de cellât oluşuma.

Sallanmakta geçirdiğim sıtmalar

Nasibini tetanozda bulan salıncaklarda,

O salıncak ki yakılacak “son saat” vaktinde,

O kızılderili baltası ki

Eski dostudur yaraların.

Ruhum sahte değil;

Ruhum harpte!

 

İşlerini aksatmamış memurlar

Yazdırır semirmenin güncesini.

Tıraşı yarım kalmış vertigolular,

Öğüt verir

Saygının kusur olmadığı başaklarda.

 

Benim üzerime düşen,

Bodrum katında sara krizleri,

Lahey’de yargılanmak.

Benken katlin ta kendisi,

Kurtarma çabalarım geçersiz.

Geçersizdir ışığı arayışım

Âmâ bir dev iken,

Geçersizdir kara defterde af dilekçeleri.

 

Sürterken kayalıklara yumruğumu,

Çekip ısırdığım acım değil; öfkemdir.

Yaralar törpülemez yumruğumu.

Bilerken dişlerimle öfkemi,

Vurduğum; kendimdir.