Kirli bir toprağa yaslanıyorum

giriyorum daha kirli binbir mağaraya

çokça yağmur, biraz kar yağıyor

Doğa, iğrenmiş

kendini temize çıkarıyor.

 

Tanrılar varsa bunu istemiyor

Çok da temiz olmayan kurbanlar adanıyor

İlk odunu günahsız olanımız atıyor

Masum, bağlanmış

havada tarifsiz bir soğuk

donar, sabaha çıkamıyor.