I.

Düş kesiliyorum bir semazene ses dindiğince hü!

Yalan oluyorum hırpani bir jahr ile

Kostümsüz bir esrar ile

İcazetten ve baharla gelen hasretlen

Döndüğün dergâha pervane kesiliyorum hü!

(heyhat!)

 

II.

Çok şiveli tekerlemeler yazıyorum kahrolmağa

Yaşımı başımı almışım bit pazarından

Bundan ötesi görülmez gayrı

(oyy!)

 

III.

Eski zaman çocuklara bakmaklan geçiyordu

Şimdi çiçek yetiştirmeklen…

Buna da şükür!

(oy oy oyy!)

 

IV.

Dünya bu kadar sentetik olsaydı

Dağlar denize paralel

Çehresi altlardan basık üstlerden kâküllü

Ve gökleri bir ahuya kaf ziyan gözlerden

Bir düşe beriki düşmüşlerden

Ve bir meye meyleden mahcup ellerden-

-Aman, bir sıkıntı bastı içimi kafiyeden

(ooof of offf…)

 

V.

Çok sıkıldım politikadan

Daha kaliteli uyuşturuculara ihtiyacım var.

(fırtttt!)