Levazımda adım geçmez
Kimseyle kanımı da alt üst etmem
Çocuğuma is sürer miyim muhtemel
Çocuğuna iz sürenler mi tanıyorum

ben sonuca giderken sonuç hep bir şeyin sonsuzu
dumanın sonsuzu dumanla da açıklanmıyor
kelimemi gırtlağımda dövüyorum konuşurken
neyin sonsuzunu yıkmak niyeti başıma dert açıyor ?
açıyor ve lekelerimde adım kadar kurtulamadığım zeval
zeval ve eklenen mesafenin tahmin edilemezliği
durum buyken yaşamak için azim ve çaba gerekiyor
ama hiçbir şeyi inançla isteyemem ki

nefretime açtığım davalar ertelendiği için
öne çıkmadım buncadır öne çıkmak sayının küfrü
bana üç kere leş diyeni dördüncüde vurmak için
tabancamı el yapması sıktık belki Allahın lütfu
ki sayılar denenmişse gerçeklik onanmıştır
geçmişlik sandığında bitmişlik küfü
çöplerden anı yapıyorum belki de hastalıktır
belli ki biri kırmış yürünen yolu

belki hastalıkmış çocukken kupürler saklarmışım
mışım geleceği tahminen gördüğümün kanıtıyla
yer edinmek umudundaymışım bir göze giren
bir göze çıkan artık çok koşan azcık malıyla
şimdiyse yok olduğum her yerdeyim
umut isim değiştirir kıyametin sanıyla