bir yılda bir gün, bir yıl gibi yaş aldım

beni günden kesenlerle savaştım

ufkuma yürüdüm 

çiçeklerle, adım

utandırır sandılar, her yılda her gün

 

nefesimden şüpheli, bir gün

çok yaşlandım da öleceğim sandım.

tecrübeyle büründüm

bu gamın kaynağı, ardım

da bulamadım, bir yılda her gün

 

şimdi ise cesareti, bıçakları topladım

hepsini alı benden bir silah yaptım

busenle süründüm

öğrendim de vaktini ilk feryadının

bahtiyar oldum, her yılda bir gün.