apeiron

saydam tenimden
sinsice sıyrılan t/öz
kendisinin yabancısı
ve iki kafiye arasındaki mesafe boyunca
kentin kursağındaki mağlubiyet takı
eyyamgüder yıldız
ki cümbüşvari infilakı
ışığı lugatsız bırakır

hatta, tedirginlik rengi bir akşamın
ücra saatlerinde
kendi darağacının urgancısı
siyahi okyanusu kırıştıran his ve
kum saatinde biriken
zift, nebula, medcezirle
doğmaktadır İmkânsız
sıfır

yekpare, geniş bir anın içinden
kâinata nükseden logos
bir yarı tanrının varoluş sancısı
düzene şahittir
karanlıkları birleştiren kuvvet
değişen tek şey değişim
ateş
yanmakla mükellef