Ten kadar soğuk gecenin çığlığıyla dolacaksınız

Vardır her avcının son parlak gözleri

Ve doğumları şu iki insanın

Adem’i bile aşmıştı çoktan.

• Süsköy’den

Uzun saçlı vatanımdan

   belki bakılır bir duman koyu

                         ayaklar altında

Belkime sakat ağaçlarımız neşeliydi bugün

    Dünse  bir korkunç adamlar topluluğu

Kaldı tepemizde apansız,  damlalardan bihaber.

   Ve deniz   isizdi  

             çizg           O sabah

• Birey ve Kadın

Çok çocuksuzdu O devir ortası sonrasında

 Herkeslerin ve su topunun mesela dargın

olduğuna işaret eden KAPkaranlık devir

   Ve soluksuzluğunda bitkilerin   

bir bakış                       bir edinim

                              bir güldü   da

iki karanfil                            un

                                         uc

             gamzelerin

İlk hüngür. Ve eller çarpışması ilkin.

— Küsmüştü yağmur,

           bu soğuklardan sonra.

Başlangıcı bir tarihin ile devrin

    hep ilk edişle olmaz

bilirdin, Belki de doğması iki insanın

Bu yazıtın ilk cümlesiydi.

Emirse gelsin dedi, kaba ceketli sanırım

— Tanrı’yı köle ederim    iki dizemde

Kaba ceketliydi evet,

                                  — Ay, kimmiş neymiş!

                                  boynunda asılı olmadığı müddetçe

                                  hangi prens şiir yazabilirmiş.

Az benli olanın

      buruk bir vadiydi suratı.

— Şeytan ki varsa eğer

      Kadın silüyetinde çıkmış karşıma.

• Doğumu Medeniyetin

Doludizgin kaydı ellerinden

                      üşümüş damlalar.

Uyanıklık şu geceleyin damarlarındaki rotamdır

Elbet düzdük evimizi tozlu kırıntılarımızla

    Akşam:Saati       kemansı vapurumun tellerindeki

               durağıymış soğuk sularının

        şu titrek    ada-ları

Onlarca adım geçmiş boşluğundan

   düzlüğümde hani eğrilen

 tarlanı kurmuştun          acısına alıştım

Sevdim.

Sürüyorum arabamı kalabalık noktalarında

                durmadan      bir                 yukarı

kaydırarak                          aşağı | iki

     soğuk çimlerinde ben

               Güneşimi buluyorum hep

     Ve tanrıma emir ediyorum:

                       Bitmesin bu gece!