surlanmış kentler topyekûn alaşağı gözlerine mağlup bakıyorum   eğer sürgün yeriyse yüreğim en yakınımdakine adımlarımı dağlarda yaman bir eşkıya ilerlesin…