silik kaç ruh seninle
onca derde gark oldu
yeryüzüne düşman yüzün
kayboldun
şu alacakaranlıkda,
parmakların yad oldu şimdi
adın beş feza ötede olmalı
adınla, pastel sesin
uykusuz kulaklarıma dolmalı
ah
biçare bileklerim
ve gerçekden çok uzak dileklerim
şimdi pür hakikat olsa, acaba
rüzgar kaç güne mandalina kokar da
karşımda olursun yine
peh
pek aheste, pek gamsız gelir hepsi
hepi topu turuncu kadar sevdimse de
diğer tüm duygular anda kekremsi
yaşa! var ol! turunca!
bensiz de güzelsin!
hududlar gereksiz sana inan
seni yeşil mavi ya da
diğer tüm çirkin renklerdendir sanan
benim kalbimi
müşahede etmemiş demekdir
şiir perilerinin zamansız terkedişleri gibi
yeryüzüne düşman yüzün
gülümsüyorum, evet, ama
kayboldun işde