öyle bir şiir yazmak istedim ki dar yaşlı sokaklarından yükselip şehrin titretebilsin karlı doruklarını dağların ve çığlar büyütebilsin duyan engin…