Topuğun Seğirmesi: Sağda ise mal, solda ise yolculuk alametidir.
Erzurumlu İbrahim Hakkı – Marifetname

Derdimin ayakları var diyor şarkının biri
Ben yatmış uyumuş ayağıma bakıyorum şarkıdan
İki dervişten bedenimdeki
Biri uykunun yedinci katında
Öbürü seğiriyor korkudan.

Cennet canavar celebi
Kes getir diyor uykudakine
Girmek için kapımdan
Seğiren sefil kardeşini.

Yedinci katta sürçüyor seğirmeyen
Burun burunayken o kapıyla
Paldır küldür düşüyor
Bir aşağı bir aşağı
Bir daha.

Toparlanıp bakıyor kendine merdivenin dibinde
Yerinde mi topuğu, başparmağı, nasırı.
Geçiyor seğirenin yanına sonra
Seğiriyor seğirenle o da.

Böylece uslanıyor ki us
İki ayağından bile haberi olmayan bana

Vuslatta tersinden girilen mağara.

Düşünmek mi uslandırır, düşmek mi?
Düşünmek: yazmak rüya için bir kitap
Düşmek: düşün saklı adı.

Kim rakip diye çıkar karşısına
Düşünde peygamber olanın
Yalancısı türemez
Ayetine ispat istenmez
Darıldı bana demez
Üç rüya üst üste uykusuna ses inmeyen.

Kardeşiyle deşilmeyen kuyunun
Suyuna Yusuf düşmez
Kör babalar kardeşsiz bir kuyu için
Ciğerinde yırtılmış gömlekler biriktirmez.

Arkadan zindan
Önden şehv kapısı yırtılan.

Firavunun da ayakları var
Yusuf’un da
Kardeşin de
Kuyunun da

Firavuna kendi ayaklarıyla gitmeyen Yusuf’un
Kardeşi kuyu
Kuyusu keramet.

İki ayaklı hayvanların fablı bu!
Korkaklık konforlu marifet
Açan arayı
Açan kapıyı
Açan açılmamışın gül ağzını.