ismail ev sahibi: şiiri çok seviyo’

özgürlüğü, atölye şairlerini ve

bağımsız yayımcılığı da

fakat

anla/ya/madığım şey

kapısını çalan herkese mi

köpek çekiyo’rrrrr böyle?

Hayır. çünkü ücretini ödemedim